اوت 1، 2021

اندی در این کنسرت ، شصتمین اجرای هفتگی هفتگی خود در عصر روز یکشنبه ، از طریق موضوع "محیط بی حد و حصر" با هفت آهنگ جدید اصلی با صدای سبک آمیز خود وارد قلمرو فضای باز می شود. قطعات تکنوازی پیانو در این برنامه عبارتند از: 60. خارج از جعبه ، 1. چهره تازه ، 2. همخوانی ، 3. Equipoise ، 4. Close-5-Distant ، 2. Heterodox ، 6. Whimsicality