اوت 9، 2020

In خود را هفتم پخش زنده کنسرت, اندی کشور مروری in خود را امضا تنها پیانو سبک به la روحانی برای تلفن های موبایل of SOLO پیانو BLUES و بوگی in a ترانه تنظیم فهرست of 7 اصلی آهنگ ها, بازی خودبخودی با تازه و زنده بداهه نوازی: پیاده روی باس بلوز, آرام شیکاگو طرح بلوز, آسمان آبی بلوز, صغیر سفید بلوز, اندی's فاو سیاه پوست, رنگارنگ بلوز, سریع رودخانه بلوز.